Wykonaliśmy stan surowy domu jednorodzinnego w Bydgoszczy.

W naszym zakresie było:

Wykonanie płyty fundamentowej wraz z instalacją kanalizacji sanitarnej,

Murowanie z bloczków Ytong Energo,

Strop Teriva.

Wykonaliśmy stan surowy domu jednorodzinnego w Niwach.

W naszym zakresie było:

Wykonanie płyty fundamentowej wraz z instalacją kanalizacji sanitarnej,

Murowanie z bloczków Ytong Energo,

Strop Teriva.

Wykonaliśmy inwentaryzację budowlaną budynku wielorodzinnego dla Wspólnoty Mieszkaniowej w Toruniu o powierzchni użytkowej 1 677,50 m2 do dalszych celów projektowych.

Wykonaliśmy inwentaryzację budowlaną 22 budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 30 910,28 m2 w celu odtworzenia dokumentacji technicznych poszczególnych budynków.

Wykonaliśmy inwentaryzację budowlaną 54 budynków o funkcji mieszkalnej i użytkowej o łącznej powierzchni 8 534,80 m2.

Wykonaliśmy inwentaryzację budowlaną budynku o powierzchni użytkowej 5 455,72 m2 do celów aktualizacji udziałów w nieruchomości.

W ramach zadania wybudowaliśmy stan surowy budynku handlowego o powierzchni ok. 500 m2.

Wykonaliśmy:

Rozbiórkę części istniejącego budynku,

Fundamenty liniowe żelbetowe,

Mury z bloczka komórkowego parteru i piętra,

Strop z płyt sprężonych (dł. ok. 10m) parteru i piętra,

Ocieplenie dachu styropapą.

Wykonaliśmy inwentaryzację budowlaną wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi budynku o powierzchni użytkowej 2 206,84 m2 do dalszych celów projektowych.

Do naszego zadania należało:

Wykonanie kanałów żelbetowych w okół fundamentów w kształcie koła, a następnie wykonanie posadzki przemysłowej.

Wykonaliśmy inwentaryzację budowlaną 2 budynków handlowych "Piotr i Paweł" , 1 budynek o powierzchni 1886,9m2, 2 o powierzchni 2694,2m2.

W ramach zadania wykonaliśmy rozbiórkę wiat stalowych wraz z słupami na peronie 4 na Dworcu Głównym PKP w Bydgoszczy.

Wykonaliśmy projekt remontu elewacj kaminicy wpisanej do rejestru zabytków.

Wykonaliśmy inwentaryzację architektoniczno-budowlaną kamienicy wpisanej do rejestrów zabytków położonej przy ul. Gdańskiej w Bydgoszczy. Powierzchnia użytkowa budynków wyniosła 1091,37m2.

Wykonaliśmy kanalizację deszczową przy nowo budowym budynku szkoły w Osielsku.

Przy budowie hali stalowej o powierzchni 900m2 w Inowrocławiu wykonaliśmy następujące prace:

- fundamenty żelbetowe - stopy i podawliny

- chudziak pod posadzkę, ułożenie styropianu podposadzkowego, siatek wzmacniających

- posadzkę przemysłową

- mury z bloczka komórkowego

- tynki wewnętrzne

- ocieplenie styropianem na zewnątrz

- motaż koców na ptaki na dachu budynku

Wykonaliśmy inwentaryzacje budowlane 27 budynków o różnej funkcji: mieszkalnych, usługowych, biurowych, technicznych należących do Orange Polska S.A. o łącznej powierzchni 20 389,45 m2.

Wykonaliśmy inwentaryzacje budowlane 27 budynków o różnej funkcji: mieszkalnych, usługowych, biurowych, technicznych należących do Orange Polska S.A. o łącznej powierzchni 29 556,64 m2.

Dla prywatnego inwestora wybudowaliśmy dom jednorodzinny o powierzchni 295 m2.

Wykonaliśmy:

- Fundamenty liniowe

- Mury z bloczków SILKA

- strop nad parterem i piętrem FILIGRAN

- konstrukcję dachu i pokrycie dachówką ceramiczną

- posadzki cementowe

- tynki gipsowe

- instalację elektryczną

- instalację wod-kan, c.o. i gaz

W ramach zlecenia wykonaliśmy następujące prace remontowe w hali produkcyjno - biurowe o powierzchni 1 600 m2

- posadzki przemysłowe

- murowanie ścian działowych z bloczka komórkowego

- wykonanie tynków cementowo-wapiennych

- malowanie (na wysości 6m)

- ocieplenie ściany zewnętrznej

- wykonanie nowego otworu na bramę wjazdową

Inwentaryzacja budowlana zrealizowana dla Właściciela budynku - kamienicy składającej się z budynku frontowego i oficyn, łącznie 1254,09m2. Inwentaryzacja wykonana w celu wydzielenia lokali.

Dla wspólnoty mieszkaniowej wykonaliśmy inwentaryzację budowlaną kamienicy z lokalami mieszkalnymi i usługowymi. Zmierzona powierzchnia wyniosła 2708,94m2.

W ramach zlecenie wykonaliśmy kanalizację deszczową i sanitarną przy nowo budowanej hali sportowej, a także wykonaliśmy nową kanalizację deszczową i sanitarną w okół starego budynku szkoły.

Wykonaliśmy:

1. Projekt wykonawczy przebudowy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej i hydrantowej w lokalu handlowym.

2.  Projekt wykonawczy rozbudowy istniejącej instalacji wewnętrznej gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

3. Projekt powykonawczy podziału lokalu użytkowego.

4. Projekt wykonawczy podziału lokalu użytkowego

 

Inwentaryzację wykonaliśmy dla potrzeb podkładów architektonicznych do dalszych prac projektowych.

Wykonaliśmy projekt budowlany przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku warsztatowo-magazynowego na budynek administracyjno-biurowy dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy. Budynek został kompleksowo przebudowany na potrzeby użytkownika. Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę.

Wykonaliśmy inwentaryzację kaminienicy o powierzchni 946,01m2.

Zlecenie zrealizowane dla Wspólnoty mieszkaniowej w Bydgoszczy przy ul. Dębowej - blok wielorodzinny o powierzchni 1685,5m2, 26 mieszkaniowy.

Inwentaryzacja budowlana została wykonana w wolnostojącym budynku usługowym w całości zajętym przez gabinety stomatologiczne. Inwentaryzacja została wykonana do dalszych celów projektowych.

Wykonaliśmy inwentaryzację budowlaną budynków mieszklanych wielorodzinnych - kamienic i bloków o łącznej powierzchni 10 104,67m2.

Inwentaryzacja wykonana dla Właściciela budynku w celu aktualizacji danych o powierzchni lokali mieszkalnych- łącznie 756,73m2.

Wykonaliśmy inwentaryzację 17 budynków mieszklanych wielorodzinnych - kamienic i bloków - w tym dwa bloki po 90 mieszkań. Łączna powierzchnia wyniosła 40 115,46m2.

Inwentaryzacja budowlana domu jednorodzinnego celem dalszych prac projektowych polegających na rozbudowie tego domu.

Inwentaryzacja budynku mieszkalnego na ul. Babia Wieś w Bydgoszczy o powierzchnii 626,69m2.

Inwentaryzacja budowlana budynku mieszkalnego wielorodzinnego – 12 kondygnacyjny wieżowiec o powierzchni 4 693,5 m2. Inwentaryzacja wykonana w celu uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali.

Inwentaryzacja budowlana budynku mieszkalnego wielorodzinnego o powierzchni 454,5 m2. Budynek nie posiadał żadnej dokumentacji. Dzięki inwentaryzacji zostały określone prawidłowe udziały w budynku i powstała dokumentacja przydatna podczas remontów.

Inwentaryzacja objemowała budynek kina i kamienicy do niej przyległej - łącznie 1591,2 m2.

Inwentaryzacja budowlana domu jednorodzinnego o powierzchni 158,2 m2 celem aktualizacji dokumentacji w Starostwie Powiatowym. Białe Błota k. Bydgoszczy

Inwentaryzacja budowlana dwóch budynków wykonanych z muru pruskiego pełniących pierwotnie funkcję stajni i stołówki wraz z zapleczem. Łączna powierzchnia budynków wyniosła 5 755,9 m2. Inwentaryzacja wykonana w celu dalszych prac projektowych do adaptacji na budynki mieszkalny.

Inwentaryzacja budowlana wraz z pełną inwentaryzacją instalacji sanitarnych i elektrycznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Łącznie zostało zinwentaryzowanych 24 kamienice. Celem było ustalenie prawidłowych udziałów w nieruchomościach, a także stworzenie dokumentacji, która w przyszłości będzie mogła służyć przy wykonywaniu remontów.

W ramach zadania wykonaliśmy projekt budowlany instalacji sanitarnych dla hali produkcyjnej. Zaprojektowaliśmy instalację wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania - z ogrzewaniem hali promiennikami gazowymi ceramicznymi i instalcję wentylacyjną z centralą nawiewno-wywiewną.

Inwentaryzacja budowlana budynku magazynowego trzykondygnacyjnego o powierzchni  649,5 m2. Inwentaryzacja wykonana w celu dalszych prac projektowyc.

Inwentaryzacja budowlana wraz z uproszczoną inwentaryzacją instalacji sanitarnych i elektrycznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Łącznie zostało zinwentaryzowanych 9 budynków – kamienice i bloki. Celem było ustalenie prawidłowych udziałów w nieruchomościach.

Inwentaryzacja budowlana budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w tym kamienice, bloki i wieżowiec – łącznie 6 budynków - jeden z bloków posiada 90 mieszkań, a kolejny 118. Powierzchnia łączna wyniosła 16 476,7m2. Inwentaryzacja była wykonywana celem uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali.

Inwentaryzacja budowlana wraz z uproszczoną inwentaryzacją instalacji sanitarnych i elektrycznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Łącznie zostało zinwentaryzowanych 16 budynków – kamienice i bloki. Celem było ustalenie prawidłowych udziałów w nieruchomościach.

Inwentaryzacja budowlana budynku biurowo-produkcyjnego i budynku magazynowo – produkcyjnego. Łączna powierzchnia wyniosła 4 811,9 m2.Inwentaryzacja była wykonywana na cele przeprojektowania budynków.

Inwentaryzacja budowlana budynków magazynowych, biurowych i usługowych. Łączna powierzchnia inwentaryzowanych budynków wyniosła 13 283,7 m2.Inwentaryzacja posłużyła do przygotowania projektu rozbiórek tychże budynków.